การเป็นผู้ใหญ่.....

Posted by "แห้วอบเกลือ" on   1 comments   0 trackback

ความหมายของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่คืออะไรกันนะ ?

ใครสักคนช่วยให้ความหมายของการเป็นผู้ใหญ่ให้ชัดเจนสักหน่อยได้ไหม ?


การเป็นผู้ใหญ่หมายถึงการรู้จักคิดใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์และต้องควบคุมตัวเองให้ได้....หรือเปล่า ?

...แล้วถ้าเหตุผลของเราไม่เหมือนคนอื่นล่ะ...จะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ไหม ?...


การเป็นผู้ใหญ่หมายถึงการมีความคิดมากกว่าเด็ก....หรือเปล่า ?

...ถ้าอย่างนั้น ผู้ใหญ่ควรคิดยังไง ? แล้วถ้าความคิดเราไม่เข้ากับคนอื่นล่ะ...จะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ไหม ?...


การเป็นผู้ใหญ่หมายถึงการรู้จักใช้ประสบการณ์ที่มีมากกว่าเด็กมาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม....หรือเปล่า ?

...แล้วถ้าประสบการณ์ของเรา ไม่ได้ทำให้เราต่างไปจากเดิมล่ะ...จะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ไหม ?...


ถ้าการเป็นผู้ใหญ่คือการเป็นในสิ่งที่สังคมเห็นว่าดี มีเหตุผลในแบบที่สังคมยอมรับ

รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สังคมคาดหวัง การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคงหมายถึง....

การตัดความรู้สึกของตัวเอง ละทิ้งความสุขสบาย ความปรารถนาต้องการของตัวเอง

แล้วก้มหน้าก้มตาทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่า "สมควร" และคาดหวังให้ทำ โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง

เพราะมันคือหน้าที่ที่ "ผู้ใหญ่" ควรกระทำ

.

.

.

.

ไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่ไปมากกว่านี้เลย...


Comment

หอยหอม says...""
เราไม่รู้นะว่าผู้ใหญ่ที่ดีทำยังไงอ่ะ
แต่ว่า เราติดว่า "ความเป็นผู้ใหญ่" ไม่มีความเกี่ยวข้องกับอายุที่มากขึ้นและประสบการณ์ที่ผ่านมา
แต่มันเกี่ยวข้องกับ จำนวนความรับผิดชอบในการกระทำอ่ะcolor
2011.08.27 23:37 | URL | #- [edit]

Post comment

Only the blog author may view the comment.

Trackback

trackbackURL:http://haewobsalt.blog.fc2.com/tb.php/82-473cd33f