Lost... In.... Unknown-Town

Posted by "แห้วอบเกลือ" on   0 comments   0 trackback

อยากไปเดินหลงทางในเมืองที่ไม่รู้จักอีกครั้ง

เดินไปตามทางที่ไม่รู้ว่าจะพาเราไปไหน

ความรู้สึกตื่นเต้นเวลาหาทางกลับ

ความกังวลว่าแบตจะหมด แล้วจะถามกูเกิ้ลต่อไม่ได้

หลงทางท่ามกลางเมืองที่ไม่มีใครรู้จักฉัน และ ฉันก็ไม่รู้จักใคร

แค่เดินไปตามทาง

Post comment

Only the blog author may view the comment.

Trackback

trackbackURL:http://haewobsalt.blog.fc2.com/tb.php/203-041166d8