จุดหมายในความคลุมเครือ

Posted by "แห้วอบเกลือ" on   0 comments   0 trackback

มันตลกมากที่คนที่ดูมีจุดหมายชัดเจนอย่างฉัน

ความจริงไม่มีจุดหมายใดเลย....

ไม่ชัดเจนว่าต้องการอะไร

ไม่รู้ว่าจะลำดับอะไรยังไง

ไม่เห็นทางว่าจะต้องเดินไปทางไหน

ไม่รู้สึกสนุก หรือเกิดแรงบันดาลใจ

ก็แค่ใช้เวลาให้พ้นไปวัน ๆ

ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

ไม่มีทางออก

ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

ไม่มีจุดหมาย

ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

ไม่มีแม้ความว่าง