ความเปลี่ยนแปลง

Posted by "แห้วอบเกลือ" on   0 comments   0 trackback

ไม่ใช่เรื่องแปลกหากอะไรบางอย่างจะเปลี่ยนไป

มันเป็นธรรมชาติที่ใครสักคนจะเปลี่ยนแปลง...ไม่เหมือนเก่า

แม้กระทั่งตัวเราเอง...ก็ไม่เหมือนเดิม

ทุกวินาทีที่เข็มนาฬิกาเดินไป ฉันก็ไม่ใช่ฉันคนเก่า

ฉันในวินาทีนี้ ไม่ใช่ฉันในวินาทีที่แล้วหรือวินาทีถัดไป

สิ่งที่ยากกว่าการรับรู้ว่าใครเปลี่ยนไป

คือการยอมรับว่าเขาเปลี่ยนแปลง